מילות השיר:
יעלה יעלה, בואי לגני.
הנץ רימון גם פרחה גפני
יעלה יעלה, בואי לגני.

יבוא דודי יחיש צעדיו
ויאכל את פרי מגדיו.

יעלה יעלה, בואי לגני.
הנץ רימון גם פרחה גפני
יעלה יעלה, בואי לגני.

שובי אלי את בת אהובה.
שובי את ואני אשובה.

יעלה יעלה, בואי לגני.
הנץ רימון גם פרחה גפני
יעלה יעלה, בואי לגני.