מילות השיר:
סולו סולו סולו סולו סולו
סולו לרוכב בערבות

ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני אלוקים

סולו סולו סולו סולו סולו
סולו לרוכב בערבות

ארץ רעשה אף שמים נטפו מפני אלוקים
זה סיני מפני אלוקים, אלוקי ישראל.