מילות השיר:
את פניך אלוקי ביקשתי
כי היית לי מפלט.
אנא רחם עלי ועד מתי תסתר פניך.

כי לך קיוויתי אל ישועתי.
כל היום לך.

קולי שמע, קולי שמע.
ראה דמע עיני.
לברית הבט, לברית הבט.