מילות השיר:
ה' שפתי תפתח, כי כמעט שכחתי מה זה לדבר איתך.
כי כמעט איבדתי את הדרך אליך.
כי כמעט נרדמתי לפני שהגעת.
עד שהגעת.
הייתי אילם בודד בחושך.
הייתי עיוור שנודד בלי דרך.
בלי יעד ברור לכוון אליו, בלי שקט.

פתח לי פתח וארוצה אליך
ואשב בצילך עד הבוקר.
טהר לבי לעבוד אותך באמת.

ה' שפתי תפתח, שפתי ולבי ורוחי פתח אליך.
ופי עכשיו יגיד תהילתך.
אני רוצה עכשיו להיות בצד שלך.

פתח לי פתח וארוצה אליך
ואשב בצילך עד הבוקר.
טהר לבי לאהוב אותך באמת.