מילות השיר:
הבט מלמעלה ושם תראה אותי.
אני האיש ששר תפילה, תראה אותי.
שרוע לפניך וכל כולי גלוי.
ידוע לפניך הכל.

היה לי אור איתן, היה לי אור בחושך.
היית לי מפלט ותשובה כשאבדה לי הדרך.

הבט מלמעלה ושם תראה אותי.
מתוך המון שעה גם לתפילתי.
הן לפניך אין לי סתרים ולא סודות.
ידוע לפניך הכל.

היה לי אור איתן, היה לי אור בחושך.
היית לי מפלט ותשובה כשאבדה לי הדרך.
רק שמור אותי כמו שאני, עזור לי רק לבטוח בדרכי.
הדרך שאף פעם אין לה סוף.
הדרך ששמרת לי.