מילות השיר:
ממך בקשתי אלוקי בקשתי שתעזרני
כל יום ויום עם דמעותי
מתפלל הנני

אלוקים מהר עננו
והאר נא את ענינו אנא שמע תפילתנו
למלא משאלותינו X2

בחדרי ליבי מבקש אני
נא האר לי את דרכי
שלא אסור ימין או שמאל
כי דרכך היא לי האור

אלוקים מהר עננו
והאר נא את ענינו אנא שמע תפילתנו
למלא משאלותינו X3