מילות השיר:
למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך
למען בית ה' אלוקינו אבקשה טוב לך

ה' עוז לעמו יתן
ה' יברך את עמו בשלום