מילות השיר:
בכל יום שיבוא אחכה לו, ואע"פ
שיתמהמה עם כל זה אחכה לו.
משיח צדקנו, במהרה הוא יבוא ויגאלנו
ממש בקרוב.