מילות השיר:
בסייעתא דשמיא, אני יהודי
בסייעתא דשמיא, אתה לצידי
אשיר לך ואותך אנגן
כי כאן מקומי, ופה אשאר

יהודי יקר אותך הוא בחר,
חזור לכאן זה מה שנשאר,
אם בא לך, תשאל אותי,
כי בסייעתא דשמיא, אתה יהודי.

ראיתי הכל ראיתי הרבה,
עברתי עולם עד הקצה
אז תסמכו עלי, שחזרתי על עקבותיי
כי נקודת המוצא, אותה אני רוצה.

מיליארד אומרים, אותנו לא מבינים,
הם רק רוצים, אבל הם לא מקבלים.

כי בסייעתא דשמיא, אני יהודי...