מילות השיר:
" מלפני אדון חולי ארץ
מלפני אלו-ה יעקב,
תרקדו כאילים גבעות כבני צאן "