מילות השיר:
שמעו, שמעו שמים
הסכיתי ארץ
אוזן לי הטי
כעת נופל אפיים
וחוזר בי מחטאי ומעלי

או אלי אתה המלך
אכוף ראשי גם אכרע ברך
בנתיב חיים הורני דרך
ולא אהיה כערף..
עוד יבואו ימיים
זרים וחשוכים
אנא חונני מלך,
מלך מלכים