מילות השיר:
למנצח משכיל לבני קרח
כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלוקים
צמאה נפשי לאלוקים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלוקים
היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלוקיך
אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי
כי אעבר בסך אדדם עד בית אלוקים בקול רנה ותודה המון חוגג
מה-תשתוחחי, נפשי-- ותהמי עלי:
הוחלי לאלוקים, כי-עוד אודנו-- ישועות פניו

מה-תשתוחחי, נפשי-- ומה-תהמי עלי:
הוחילי לאלוקים, כי-עוד אודנו-- ישועת פני, ואלוקי.