מילות השיר:
על אחת כמה וכמה טובה ומכפלת למקום עלינו