מילות השיר:
אמרה שמח בעבור הגיעך אל אלי שנים חמשים בעולמך.
ולא ידעה כי אין חלקה בעיני בין ימותי אשר עברו ובינות ימי נח אשר אשמעה...
אין לי בעולם שעה שאני בה והיא תעמד כרגע ואחר כך כעב נסעה.