מילות השיר:
את אחי אנכי מבקש
הגידה נא לי
איפה הם רועים

אתה אחי
תמיד אוהב אותך הכי
זה חרות בעומק של ליבי
אתה יודע, אחים אנחנו
אף שלא הלכנו או כבשנו אותם השבילים
ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין
כאותם זרמים בים שסחפונו לכיוונים שונים
אבדו לי עקבותיך
קולי אקרא, אולי תשמע

את אחי אנוכי מבקש
הגידה נא לי
איפה הם רועים

אתה אחי
זוכר איך אתה ואני
על אותו הדשא והחול, שיחקנו וגדלנו
והיום בתרמילנו אין אותם ספרים
על שפתותינו לא אותם הפזמונים
אך בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו
כשקשים הרגעים לאותם שמים נרים קולנו
שנית את מראיך השמיע את קולך, אותך אשמע

את אחי אנוכי מבקש
הגידה נא לי
איפה הם רועים