מילות השיר:
אשא קולי אל השמיים
מלבד התפילה לא נותר לי דבר
אולי אמצא מנוחה לנפשי
רפואה לליבי הנשבר

עיני עיני יורדה מים
חסום מכל עבר אך עודני מבקש מעבר
אולי אמצא נחמה לנפשי
רפואה לליבי הנשבר

ואני מופקר כמדבר
לא יודע בין שמאלי לימיני
שלח אורך ואמיתך
המה ינחוני