מילות השיר:
עיקר הניגון וכלי השיר הלווים הביאו לעולם
עיקר הניגון וכלי השיר בזמן שבית המקדש היה קיים

יעקב אבינו את רחל אהב רכות היו עינייה של לאה
וכשנולד לוי היא בשמחה אמרה הפעם ילווה אישי אלי

כי התחברות שני דברים הוא על ידי ניגון
....

וזה בחינת כלי זמר שמנגנים בחתונה...