מילות השיר:
כי באמת שום דיבור מדיבורי התפילה
אינו נאבד לעולם אינו נאבד לעולם
וכל תפילה ותפילה עושה רושם למעלה
ונבנה על ידה חלק מהמשכן

נתחזק בתפילה תמיד יהיה מה שיהיה
נתחזק בתפילה תמיד ועל ידי זה
תבוא הגאולה במהרה

רק צריכים עוד כמה תפילות
...

שפתי רוחשות בתפילה
עיני יוסיפו דמעה
ציפור גוזליה אבדה
שולחן המרחבים בודדה

שתישא את קולה בבכיה
את כל שומעיה היא מבכה
תלחש לה השכינה את סודה
עוד תפילה אחת עוד תפילה

כי באמת שום דיבור מדיבורי התפילה
אינו נאבד לעולם אינו נאבד לעולם

נתחזק בתפילה...

רק צריכים עוד כמה תפילות
עוד כמה תפילות
כדי לבנות הבניין בשלימות
עוד כמה תפילות