מילות השיר:
נחפשה דרכנו ונחקורה
ונשובה עד ה'
נשא לבבנו
אל כפים
אל-א-ל בשמים