מילות השיר:
אל אל שובי, יחידה, והמלטי / מפח זמן, עד אנה הבל תהמי?
ביני אל סוד יסודך, למה תבעטי? / ממעשיך בשי והיכלמי!
רב לך רדף זמנך המחטיא, /ריבי תמיד ביצרך והלחמי.
האחזי בחכמה ולשכל נטי,/ ליל ויום התפללי ותדעי למי.
מדי יקר תבונה לבשי ועטי, / כל עת לבועליך נדרך שלמיץ
חזקי באהבתו - ואז תשקטי/ במרום קדשו לעולם, ובו תנעמי.