מילות השיר:
מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה
טראכט גוט און עס וועט זיין גוט תחשוב טוב יהיה טוב