מילות השיר:
כוכב נושק לקצה ענן
מתכבה כ"כ בישן
ואני אליו מבט שולח
גם אני אדם קטן
ולא שואף להיות מושלם
בעולם הזה אני אורח

מודה לאל יומם וליל
על מה שלי נתן
לא מתייאש כי זה מה יש
אוהב את הקיים.

הכל כתוב חתום למעלה
ולא אדע מה לי נקבע
רוצה לחיות ללכת הלאה
להרגיש בלב תקווה
ולהרגיש בלב תקווה.

אחד יושב בתוך ארמון
השני ללא ממון
גם אני רוצה פינה של שקט
לי בלב ישנו חלום
להתעורר עמו ראשון
לקום לראות תשמש של הבוקר


מודה לאל יומם וליל
על מה שלי נתן
לא מתייאש כי זה מה יש
אוהב את הקיים.

הכל כתוב חתום למעלה
ולא אדע מה לי נקבע
רוצה לחיות ללכת הלאה
להרגיש בלב תקווה
ולהרגיש בלב תקווה.