מילות השיר:
לבד, לבד הולך אדם הולך
עד כלות כוחותיו
לבד, לבד בנתיב ימיו
מושך עם תקוותו נכזבת

לפעמים כנף יפרוס
יחוג ברוח
אך בתוך ליבו יערוג לחוך בטוח
יש ימים יחוש מעט יגע
יש ימים בהם ימצא מעט מרגוע
ואולי קצת נחמה

לבד, לבד גם אם יאמר ילך
ויש גם לא ישאל
לבד, לבד גם אם יחשוב מצא
את כל אשר ביקש הוא

לפעמים כנף יפרוס
יחוג ברוח
אך בתוך ליבו יערוג לחוך בטוח
יש ימים יחוש מעט יגע
יש ימים בהם ימצא מעט מרגוע
ואולי קצת נחמה