מילות השיר:
פעם הלכתי שפוף וקודר מפגעי השגיונות
אך ראיתי את הצל שלי בארץ פאות וציציות
מסביבי גיבורים נועזים הם ראשי הלגיונות
זה מלאכים שעלי שומרים בארבע כנפות

פתיל תכלת...

כמו המים כמו השמים כמו כיסא הכבוד
דם החילזון ממתיק את החרון יש לזה סוד
לבוש אפוד מגן נגד חיצי התרעלה
מציג שלוחה של הכסיל הזקן מכל צרה ומחלה

פתיל תכלת...

יש הסוברים שזה לא האורגינל
אבל מודים זה לא מזיק בכלל
ואני בוחר ומעורר הלב
צריך לקחת צ'אנס כשאתה אוהב

פתיל תכלת...