מילות השיר:
אלוקי אתה יוצר הכל ,

יוצרני בכל עת ומחייני בכל עת,

שורש נשמתי בכל חיי,

אלוקי רצוני להתחבר אליך,

כל הזמן בכל כוחי,אלוקי נתת לנו צינור להתחבר דרכו אליך,

והוא תורתך הקדושה,

אולקי הנני מפיל תחנתי לפניך,

מהמקום הכי עמוק שבנשמתי,זכיני נא לעסוק בהתלהבות בתורתך הקדושה כל חיי,

בהתמדה עצומה יומם וליל,זכיני נא להיות דבוק בתורתך הקדושה כל חיי,

בכל מהותי ובכל ליבי,זכיני נא להבין היטב את תורתך הקדושה,

זכיני נא לזכור היטב את תורתך הקדושה ,