מילות השיר:
מול עיניי תמיד זה בא לי בחלומות
נשמתי ערה יודעת כל הסודות
לא יודע איך זה בא לי מאהבה מתוך הנשמה
תמיד הקשבתי וידעתי כל החיים
בדרכי תמיד הלכתי אני מאמין
אמונה צידקת הדרך לעולמים כי זה החיים
ממשיך למעלה

פזמון
בא לי לשיר בשמחה וזה קורה לי
בא לי מתוך אהבה וזה בוער בי
בא לי מתוך אמונה שזה פועם בי
לתת מהנשמה


מסתובב תמיד ושר לי טוב להודות
השירה אצלי בוערת בעצמות
לא יודע איך זה בא לי מאהבה מתוך הנשמה
אלוקים תמיד יודע מה הסיבות
כמה כח הוא נותן לי זה התפילות
כל אחד יכול לשקוע ולעלות תיקון הנשמות
ממשיך למעלה