מילות השיר:
יודו שמך גדול ונורא קדוש הוא
רוממו השם אלוקינו
והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא