מילות השיר:
אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו
בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני השם עושנו
כי הוא אלוקינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו
היום אם בקולו תשמעו