מילות השיר:
השם ישמרך מכל רע
ישמור את נפשך
בידו אפקיד רוחי
בעת אישן ואעירה
ואם רוחי גויתי
השם לי ולא אירא