מילות השיר:
מי זה מלך הכבוד
השם עזוז וגבור
השם גבור מלחמה
שאו שערים ראשיכם
ושאו פתחי עולם
ויבא מלך הכבוד סלה