מילות השיר:
כן יהי רצון
בזכות אברהם אבינו
בזכות יצחק אבינו
בזכות יעקב אבינו