מילות השיר:
ויתן בפי שיר חדש תהילה לאלוקינו
יראו רבים וייראו ויבטחו בהשם