מילות השיר:
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך
השם ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם