מילות השיר:
וזכני לגדל בנים ובני בנים
חכמים ונבונים
אוהבי ה', יראי אלוקים,
אנשי אמת, זרע קודש,
ב-ה' דבקים.

ומאירים את העולם
בתורה ובמעשים טובים
ובכל מלאכת עבודת הבורא