מילות השיר:
תודה לך על כל דבר קטן
כי את הכל נתת לי אתה
תודה לך שומע תפילה
בורא עולם תודה תודה

תודה שאתה נותן לי כח להתפלל
תודה לך מלך מלכי המלכים
וגם כשעצוב לפעמים
בורא עולם לך מודים

תודה לך על כל החסדים שאתה עושה בכל רגע
תודה לך על כל נשימה שאני נושם תודה