מילות השיר:
אין א וועלט – וואס איז פוהל מיט שוועריגקייטען פוהל,

אין א וועלט – וואס גייט נישט פינקט ווי אזוי מען וויל,

דער מענטש ער פלאגט זיך אויף טריט אין שריט אבער האלט זיך שטארק אין יעדע זמן,

מען פרעגט איהם וואס מאכסטו, זאגט ער אלעס איז גוט, און עס וועט נאך אסאך בעססער זיין.

איך בין שטארק ווייל איך האף,

איך האף ווייל איך גלייב,

אין איך גלייב ווייל איך ווייס אז עס וועט נאך זיין אסאך בעסער – בעזר השם.

א שווערע וועלט – נחת קומט נישט אן צי פיס,

געזונט אין געלט – נישט יעדן טאג איז ווי האניג זיס,

אסאך מאל די צרות שטעכט ווי א מעסער,

דער איד אבער זאגט ברוך השם,

אלעס איז גוא און עס וועט נאך זיין בעסער,
איך ווייס, איך האף, און איך גלייב אין דעם.
איך בין שטארק ווייל איך האף,
איך האף ווייל איך גלייב,
אין איך גלייב ווייל איך ווייס אז עס וועט נאך זיין אסאך בעסער – בעזר השם.