מילות השיר:
Yes I’m rollin’ like a ship out on the sea
I’ll keep on rollin’ wherever life takes me

Yes I’m flowing like a cool mountain spring
Gonna keep on flowing with whatever life may bring

Yes I’m sliding like a snake through the grass
Gonna keep on sliding until all my troubles they pass