מילות השיר:
השלך על ה' יהובך והוא יכלכלך,
ויתענג על ה', ויתן לך משאלות לבך.