מילות השיר:
אלקא די לה יקר ורבותא
פרוק ית ענך מפום אריותא ואפיק ית
עמך מגו גלותא עמך די בחרת מכל אומיא