מילות השיר:
אם אתא מאמין שאפשר לקלקל
אז תאמין שאפשר גם לתקן