מילות השיר:
בן בג בג אומר
הפך בה והפך בה דכולא בה
ובה תחזי וסיב ובלה בה
ומינה לא תזוע
שאין לך מדה טובה הימנה