מילות השיר:
ובאו האובדים בארץ אשור
והנידחים בארץ מצרים
והשתחוו להשם בהר הקדש בירושלים