מילות השיר:
כי הטוב ידבק בטוב
ולכן יצווה עמו לבחור בטוב
והקל הטוב חפץ להיטיב