מילות השיר:
ונא אל תצריכנו השם אלקינו
לא לידי מתנת בשר ודם
ולא לידי הלואתם
כי אם לידך המלאה
הפתוחה הקדושה והרחבה
שלא נבוש ולא נכלם
לעולם ועד