מילות השיר:
אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן לנו את תורתו
המלמד תורה לעמו ישראל