מילות השיר:
אב הרחמים הוא ירחם עם עמוסים
ויזכור ברית איתנים
וימלא משאלותינו
במידה טובה ישועה ורחמים