מילות השיר:
פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים