מילות השיר:
שמחתי באמרים לי
בית ה' נלך

ששם עלו שבטים
שבטי יה עדות לישראל,
להודות להודות להודות
לשם השם

אנא ה' הושיעה נא
אנא ה' הושיעה נא
אנא ה' הצליחה נא
אנא ה' הצליחה נא