מילות השיר:
הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה למען יזמרך כבוד ולא ידם ה' אלוקיי לעולם אודך