מילות השיר:
ליבי יחיל בקירבי ואימות מוות נפלו עלי
יראה ורעד יבוא בי ותכסני פלצות
ואומר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה